Turisztikai weboldal

Bükkaljai Turisztikai Portál

"Cserépfalu község kisléptékű fejlesztése közösségi tér és útfelújítás segítségével" című projekt aloldala

A projekt aloldala

Fazekasház

Art-Galéria és Fazekasház
Fazekas műhely és a műterem a falu egyik legszebb védett parasztházában...

Cserépfalu Önkormányzata az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által 1 fő közfoglalkoztatás szervezőt alkalmaz, az OFA 100%-os bér- és járuléktámogatásával.

Címlap

Köszöntjük Cserépfalu weboldalán!

Meghívó Képviselő-testületi alakuló ülésre

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 10. 27-én (hétfő) 18.00 órakor alakuló ülést tart.

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal Cserépfalu

1. Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről
Előadó: Fehérvári István HVB elnök

2. Önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Fehérvári István HVB elnök

3. A polgármester eskütétele
Előadó: Fehérvári István HVB elnök

4. Alpolgármester megválasztása    
Előadó: Csendes Péter polgármester

5. Alpolgármester eskütétele
Előadó: Csendes Péter polgármester

6. Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Előadó: alpolgármester

7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Csendes Péter polgármester

8. Bizottságok megválasztása
Előadó: Csendes Péter polgármester

9. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: Csendes Péter polgármester

10. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Csendes Péter polgármester

11. Indítványok, javaslatok

Csendes Péter sk.
polgármester

 

Határozat Polgármester választás eredményéről

Határozat Polgármester választás eredményéről >>

 

Határozat Települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről

Határozat Települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről >>

 

Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja:

2014. október 12.
Ideje: 6.00-19.00 óráig
Helye: Általános Iskola


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 • a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat,
 • nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

(A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 1. § (2)-(3) bek.)

Szavazni kizárólag személyesen, az alábbi érvényes okmányokkal lehet:

 • A lakcímet is tartalmazó „régi típusú” személyazonosító igazolvány vagy
 • A lakcímigazolvány (lakcím kártya) és a
 • személyazonosító igazolvány vagy
 • útlevél vagy
 • 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély.

Cserépfalun 6 egyéni listás képviselői mandátum szerezhető meg.
A 6-nál több képviselőjelöltre leadott szavazat érvénytelen!

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

 • Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2014. június 23-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart.
 • Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonásának a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi
választási irodához.

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

 • A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
 • A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
 • A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. (Ve. 103. § (1)-(3) bek.)

Határidő: a kérelemnek

 • legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához
 • 2014. október 12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

Helyi Választási Iroda

 

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 10. 07-én (kedden) 18.00 órakor ülést tart.

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal Cserépfalu

Napirendi pontok:

1. Önkormányzati ciklus-záró értékelés
Előadó: Kósik István polgármester

2. ASSUR-B Kft-vel történő megegyezés lehetőségéről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kósik István polgármester

3. Térítési díjrendelet módosítása
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző

4. Indítványok, javaslatok

Kósik István sk.    
polgármester

 

Cserépi könyvmegálló

Cserépi könyvmegálló

Kattintson a plakátra bővebb információért!

 

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató, illetve tanulmányaikat 2015. évben elkezdő, Cserépfaluban állandó lakóhellyel rendelkező hallgatókat és tanulókat, hogy Cserépfalu Község Önkormányzata pályázatot írt ki a 2015. évi BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ „A” és „B” típusú támogatásának elnyerésére.

A pályázattal  kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható a www.emet.gov.hu internet címen.

A pályázatok beadási határideje:
2014. november 7.

 

Pályázati felhívás Cserépfalu községben kéményseprő-ipari tevékenység közszolgáltatójának kiválasztására

Cserépfalu község Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. Törvény 3. § (1) bekezdése alapján Cserépfalu község közigazgatási területén kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot ír ki.

A Pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 20.

A pályázó feladata:
Cserépfalu község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény és a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybe-vételének szabályozásáról szóló 7/2014.(VII.28.) önkormányzati rendelete szerinti kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljes körű ellátása.

A pályázat és a tevékenység feltételei:

 • a tevékenység kezdete: 2015. január 1.
 • a kiíró a közszolgáltatási szerződést határozott időtartamra, 5 évre köti.

Pályázó lehet:

 • érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozó igazolvánnyal rendelkező szolgáltató, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
 • büntetlen előéletű,
 • van olyan telephelye, amely alkalmas ügyfélfogadásra, a szükséges berendezések, eszközök tárolására,
 • rendelkezik a biztonságos és szakszerű feladatellátáshoz szükséges szakember létszámmal a közszolgáltatási szerződés teljes tartama alatt is,
 • a gazdasági társaság alkalmazottja vagy az egyéni vállalkozó kéményseprőmester képesítéssel rendelkezik,
 • kötelezi magát a jogszabály szerinti nyilvántartás kialakítására és folyamatos kezelésére

A pályázó a szakmai alkalmasság igazolása érdekében pályázatában köteles nyilatkozni:

 • referenciák:
 • dolgozók szakmai felkészültsége, létszám,
 • műszaki, technikai felszereltség megléte,
 • ügyfélszolgálati rend,
 • nyilvántartási rendszer bemutatás vonatkozásában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az önkormányzattal kötendő szerződés tervezetet,
 • az első szolgáltatási évre vonatkozó díj javaslatot, annak kalkulációjával együtt,
 • a pályázó köteles a pályázati anyaghoz csatolni 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, vagy a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát.

A pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat lezárt borítékban kell eljuttatni a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatalba (3413, Cserépfalu Kossuth út 125.), „Cserépfalu község kéményseprő-ipari szolgáltatás végzése” felirattal. A borítékon a pályázó nevét és címét nem kell feltűntetni.

Az ajánlatok bontására a Hivatalban (Cserépfalu Kossuth út 125.) 2014. október 24-én kerül sor, mely nyilvános.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 27..

Kósik István sk.            Farmosi Zoltán sk.
polgármester                       jegyző

 

Cserépi szüreti mulatság

 

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 26

Névnap
Ma 2014. október 30., csütörtök, Alfonz napja van. Holnap Farkas napja lesz.
Pécs állás, állás Pécsen, Pécs munka.
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok
Esküvői, ballagási, bocskai öltönyök, ingek, férfiruhák felsőfokon.
Hintaágy, hintaágyak, kerti hintaágyak, kerti hinták, dönthető hintaágyak készítése és forgalmazása. Hintaágy katalógus és online rendelés közvetlenül a gyártótól.
belapatfalvaszallas.hu
felsotarkanyszallas.hu
egerapro.hu
Nyíregyháza Hotel, Hotel Nyíregyháza. Szállás Nyíregyházán.
MLM sikeresen
egerhotels.eu
Hirdetések
Kiemelt weblapok:
"Adj vért és ments meg három életet!"
Évente közel fél millió beteg embertársunk vár segítséget.
Letölthető weblap sablonok
A weblapsablonok.com oldal kiemelt forrása a minőségi weboldal sablonoknak.
Magyar Vöröskereszt
Adományozzon a Magyar Vöröskeresztnek!
Keresőszolgálat
A Vöröskereszt segítséget nyújthat Önnek családtagjai keresésében.
Hitel ügyintézés
Túl magas a törlesztőrészlet? Pénzre van szüksége? Váltsa ki meglévő hitelét!
IT-NAV Hungary
Honlapszerkesztés Weblapkészítés, akár díjmentesen is! Kereső marketing, tárhely, tejleskörű szolgáltatás!